FileDict.com är en gratis online källa till filtillägg och de olika program som använder dem. Det finns över 30000 filtillägg och över 15000 program i vår online databas.

Filförlängningen definieras vanligtvis som en kort sekvens av tecken placerade efter sista punkten i filnamnet. Det består oftast av 3 eller 4 tecken. Tack vare filtillägget kan datorn som stöder en viss fil känna igen formatet där data lagras.

Filförlängningar är användbara för program och operativsystem och beskriver i stort sett vilken typ av data och filtyp de jobbar med och vilket associerat program som öppnar filen.
Vilken information hittar du på FileDict.com?
  1. Du hittar all information som hjälper till att lösa de flesta problemen med att inte kunna ladda en okänd fil.
  2. Sök efter en filtillägg och du kommer att få listan över program som ska öppna din fil.
  3. Sök efter en filtillägg och du kommer att få listan över program som konverterar din fil till ett annat format.
  4. Du kan också hitta förslag på platser där du säkert kan ladda ner nödvändiga program. Oftast är de mjukvaruleverantörernas webbplatser.
  5. Sök efter en filtillägg och du får en lista med andra potentiella orsaker till problemen med din fil.

kategorier