AFFLIB - Programmets grundläggande information

AFFLIB är ett program. Det finns 3 filtillägg som stöds av AFFLIB i vår databas. På den andra sidan av denna sida hittar du detaljerad information om alla AFFLIB med en kort beskrivning och en lista över filtillägg som stöds av AFFLIB. Den svarar på frågor som:
  • De grundläggande funktionerna i AFFLIB: N/A.
  • Vilken typ av filtillägg som stöds av AFFLIB?
  • Vilken typ av konverteringar av filformat som stöds av AFFLIB?
  • Hur och var att ladda ner AFFLIB?


Filtillägg som stöds av AFFLIB

Det här är filtillägg som stöds av AFFLIB. Du kan använda AFFLIB för att skapa, öppna eller redigera filen med dessa tillägg:

  • AFD - AFF Disk Image Part File
  • AFF - AFF Disk Image
  • AFM - AFF Metadata File


Filkonverteringar som stöds av AFFLIB

Vår databas har inga register över filformatomvandlingar som stöds av AFFLIB-programmet nu. Om du har användbar information om programmet AFFLIB, skriv till oss.


Hur och var att ladda ner AFFLIB-programmet?

Genom att klicka på länken nedan bör du skicka till den officiella webbplatsen för AFFLIB-utvecklaren där du kan hämta programmet.

AFFLIB-utvecklarens webbplats