Amazon Kindle for Mac - Programmets grundläggande information

Amazon Kindle for Mac är ett program som utvecklats av Amazon. Det finns 19 filtillägg som stöds av Amazon Kindle for Mac i vår databas. På den andra sidan av denna sida hittar du detaljerad information om alla Amazon Kindle for Mac med en kort beskrivning och en lista över filtillägg som stöds av Amazon Kindle for Mac. Den svarar på frågor som:
 • De grundläggande funktionerna i Amazon Kindle for Mac: A Mac version of the e-book reader from Amazon.
 • Vilken typ av filtillägg som stöds av Amazon Kindle for Mac?
 • Vilken typ av konverteringar av filformat som stöds av Amazon Kindle for Mac?
 • Hur och var att ladda ner Amazon Kindle for Mac?


Filtillägg som stöds av Amazon Kindle for Mac

Det här är filtillägg som stöds av Amazon Kindle for Mac. Du kan använda Amazon Kindle for Mac för att skapa, öppna eller redigera filen med dessa tillägg:

 • AZW - Amazon Kindle eBook File
 • AZW1 - Amazon Topaz eBook
 • AZW3 - Amazon KF8 eBook File
 • AZW4 - Amazon Print Replica eBook
 • APNX - Amazon Page Number Index File
 • AZW3F - Amazon eBook Metadata File
 • KFX - Amazon KF10 eBook File
 • MOBI - Mobipocket eBook
 • PRC - Mobipocket eBook File
 • POBI - Kindle Touch Periodical File
 • TPZ - Kindle Topaz eBook File
 • AZL - Amazon Kindle Data
 • AZN - Amazon Kindle Newspaper File
 • AZW6 - Amazon Kindle EBook
 • MBP1 - Kindle Touch Annotation Data
 • MBPV2 - Amazon Kindle Data
 • TICR - Amazon Kindle Book Info
 • MPB - Amazon Kindle Data
 • LPR - Amazon Kindle Position Information File


Filkonverteringar som stöds av Amazon Kindle for Mac

Vår databas har inga register över filformatomvandlingar som stöds av Amazon Kindle for Mac-programmet nu. Om du har användbar information om programmet Amazon Kindle for Mac, skriv till oss.


Hur och var att ladda ner Amazon Kindle for Mac-programmet?

Genom att klicka på länken nedan bör du skicka till den officiella webbplatsen för Amazon Kindle for Mac-utvecklaren där du kan hämta programmet.

Amazon Kindle for Mac-utvecklarens webbplats