The Unarchiver - Programmets grundläggande information

The Unarchiver är ett program som utvecklats av Dag Ågren. Det finns 145 filtillägg som stöds av The Unarchiver i vår databas. På den andra sidan av denna sida hittar du detaljerad information om alla The Unarchiver med en kort beskrivning och en lista över filtillägg som stöds av The Unarchiver. Den svarar på frågor som:
 • De grundläggande funktionerna i The Unarchiver: A decompression utility used to replace default unpacker software on Mac.
 • Vilken typ av filtillägg som stöds av The Unarchiver?
 • Vilken typ av konverteringar av filformat som stöds av The Unarchiver?
 • Hur och var att ladda ner The Unarchiver?


Filtillägg som stöds av The Unarchiver

Det här är filtillägg som stöds av The Unarchiver. Du kan använda The Unarchiver för att skapa, öppna eller redigera filen med dessa tillägg:

 • 7Z - 7-Zip Compressed File
 • 001 - Split Archive File
 • 002 - Split Archive Part 2 File
 • ALZ - ALZip Archive
 • ARC - Compressed File Archive
 • ADF - Amiga Disk File
 • ACE - WinAce Compressed File
 • ADZ - Compressed Amiga Disk File
 • ARJ - ARJ Compressed File Archive
 • BIN - Macbinary Encoded File
 • BZ - Bzip Compressed File
 • BZ2 - Bzip2 Compressed File
 • BZIP2 - Bzip2 Compressed Archive
 • CAB - Windows Cabinet File
 • CBR - Comic Book RAR Archive
 • CPT - Compact Pro Archive
 • CPGZ - Compressed CPIO Archive
 • CPIO - Unix CPIO Archive
 • C00 - WinAce Split Archive File
 • DMS - Disk Masher Image
 • DD - DiskDoubler Archive
 • GZ - Gnu Zipped Archive
 • GZIP - Gnu Zipped File
 • GZ2 - Misnamed BZ2 File
 • GTAR - GNU Tar Archive
 • HA - HA Compressed Archive
 • LHA - LHARC Compressed Archive
 • LZMA - LZMA Compressed File
 • LBR - LU Library Archive
 • LZH - LZH Compressed File
 • LZX - Amiga LZX Compressed File
 • MACBIN - Macbinary Encoded File
 • PAK - PAK (Packed) File
 • PAX - PAX Archive
 • PIT - PackIt Compressed Archive
 • RAR - WinRAR Compressed Archive
 • RPM - Red Hat Package Manager File
 • R01 - WinRAR Split Archive Part 1
 • R00 - WinRAR Compressed Archive
 • R02 - WinRAR Split Archive Part 2
 • R03 - WinRAR Split Archive Part 3
 • R30 - WinRAR Split Archive Part 30
 • SITX - StuffIt X Archive
 • SIT - StuffIt Archive
 • SEA - Self-Extracting Archive
 • SAR - Service Archive File
 • SPK - Synology Package
 • SDZ - NCI Compressed Database
 • TAR - Consolidated Unix File Archive
 • TARGZ - Compressed Tarball File
 • TGZ - Gzipped Tar File
 • TAZ - Tar Zipped File
 • TBZ - Bzip Compressed Tar Archive
 • TBZ2 - Tar BZip 2 Compressed File
 • TXZ - XZ Compressed Tar Archive
 • TARGZ2 - Misnamed BZ2 Tarball
 • TARZ - Zipped Tarball File
 • U3P - U3 Smart Application
 • WIDGET - Yahoo! Widget
 • XZ - XZ Compressed Archive
 • ZIP - Zipped File
 • ZIPX - Extended Zip File
 • Z - Unix Compressed File
 • Z01 - WinZip First Split Zip File
 • ZOO - Zoo Compressed File
 • Z02 - WinZip Second Split Zip File
 • Z03 - WinZip Third Split Zip File
 • Z04 - WinZip Fourth Split Zip File
 • ZI_ - Renamed Zip File
 • 7-ZIP - 7z Compressed Archive
 • 7Z003 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 3)
 • 7Z004 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 4)
 • C03 - Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
 • C04 - Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
 • LHARC - LH ARC Compressed Archive
 • PART2RAR - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 2)
 • R06 - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 8)
 • R10 - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 12)
 • R11 - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 13)
 • R32 - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 34)
 • R33 - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 35)
 • R34 - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 36)
 • R47 - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 49)
 • SEG1 - StuffIt Segment
 • TAR-GZ - Gzip Compressed TAR Archive
 • TAR-Z - TAR Compressed Archive
 • PART1.RAR - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 1)
 • PART2.RAR - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 2)
 • R05 - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 7)
 • R07 - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 9)
 • R08 - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 10)
 • R09 - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 11)
 • R31 - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 33)
 • R41 - Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 43)
 • TAR.GZ - Old Version Gzip Compressed TAR Archive
 • TAR.Z - Tar.Z Compressed Archive File
 • Z05 - Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 6)
 • ZOM - Zoom Compressed Amiga File Archive
 • 008 - Compressed File From A Multi-volume Archive (part 8)
 • 088 - Compressed Archive File
 • 7Z.001 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 1)
 • 7Z.002 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 2)
 • 7Z.003 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 3)
 • 7Z.004 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 4)
 • 7Z.005 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 5)
 • 7Z.006 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 6)
 • 7Z.007 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 7)
 • 7Z.008 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 8)
 • 7Z.009 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 9)
 • 7Z.010 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 10)
 • 7Z.011 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 11)
 • 7Z.012 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 12)
 • 7Z.013 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 13)
 • 7Z.014 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 14)
 • 7Z.015 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 15)
 • 7Z.016 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 16)
 • 7Z.017 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 17)
 • 7Z.018 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 18)
 • 7Z.019 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 19)
 • 7Z.020 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 20)
 • 7Z.021 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 21)
 • 7Z.022 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 22)
 • 7Z.023 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 23)
 • 7Z.024 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 24)
 • 7Z.025 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 25)
 • 7Z.026 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 26)
 • 7Z.027 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 27)
 • 7Z.028 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 28)
 • 7Z.029 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 29)
 • 7Z.031 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 31)
 • 7Z.032 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 32)
 • 7Z.033 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 33)
 • 7Z.034 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 34)
 • 7Z.035 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 35)
 • 7Z.036 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 36)
 • 7Z.037 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 37)
 • 7Z.038 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 38)
 • 7Z.039 - Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 039)
 • 7ZIP - 7-Zip 7z Compressed Archive
 • ARC - ARC Lossless Data Compression And Archive Format
 • SAR - SAR Compressed File Archive (SAPCAR Archive)
 • XMS - Amiga XMash Disk Archive
 • PKD - Amiga PackDev Disk Archive
 • DCS - Amiga DCS Disk Archive File
 • DMS - Amiga Compressed Archive


Filkonverteringar som stöds av The Unarchiver

Vår databas har inga register över filformatomvandlingar som stöds av The Unarchiver-programmet nu. Om du har användbar information om programmet The Unarchiver, skriv till oss.


Hur och var att ladda ner The Unarchiver-programmet?

Genom att klicka på länken nedan bör du skicka till den officiella webbplatsen för The Unarchiver-utvecklaren där du kan hämta programmet.

The Unarchiver-utvecklarens webbplats