Corel Quattro Pro X8 - Programmets grundläggande information

Corel Quattro Pro X8 är ett program. Det finns 18 filtillägg som stöds av Corel Quattro Pro X8 i vår databas. På den andra sidan av denna sida hittar du detaljerad information om alla Corel Quattro Pro X8 med en kort beskrivning och en lista över filtillägg som stöds av Corel Quattro Pro X8. Den svarar på frågor som:
 • De grundläggande funktionerna i Corel Quattro Pro X8: N/A.
 • Vilken typ av filtillägg som stöds av Corel Quattro Pro X8?
 • Vilken typ av konverteringar av filformat som stöds av Corel Quattro Pro X8?
 • Hur och var att ladda ner Corel Quattro Pro X8?


Filtillägg som stöds av Corel Quattro Pro X8

Det här är filtillägg som stöds av Corel Quattro Pro X8. Du kan använda Corel Quattro Pro X8 för att skapa, öppna eller redigera filen med dessa tillägg:

 • 123 - Lotus 1-2-3 Spreadsheet
 • CSV - Comma Separated Values File
 • DBF - Database File
 • QPW - Quattro Pro Spreadsheet
 • QIF - Quicken Interchange Format File
 • SLK - Symbolic Link File
 • WKS - Lotus 1-2-3 Spreadsheet
 • WB3 - Corel Quattro Pro 7 and 8 File
 • WB2 - Corel Quattro Pro File
 • WB1 - Corel Quattro Pro File
 • WK1 - Lotus Worksheet
 • WK4 - Lotus 4 Worksheet
 • WQ1 - Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
 • WQ2 - Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
 • WKE - Lotus 1-2-3 Educational Version Worksheet
 • WKQ - Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
 • XLS - Excel Spreadsheet
 • XLSM - Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet


Filkonverteringar som stöds av Corel Quattro Pro X8

Vår databas har inga register över filformatomvandlingar som stöds av Corel Quattro Pro X8-programmet nu. Om du har användbar information om programmet Corel Quattro Pro X8, skriv till oss.


Hur och var att ladda ner Corel Quattro Pro X8-programmet?

Genom att klicka på länken nedan bör du skicka till den officiella webbplatsen för Corel Quattro Pro X8-utvecklaren där du kan hämta programmet.

Corel Quattro Pro X8-utvecklarens webbplats